Analiza danych
marketingowych

Analiza danych marketingowych to usługa skierowana do osób i firm, które chcą upewnić się, że ich inwestycje w reklamę są efektywnie wykorzystane. Jako biegły sądowy specjalizujący się w marketingu, oferuję szczegółową analizę wykonania Twoich kampanii reklamowych. Moje ekspertyzy pozwalają nie tylko zrozumieć efektywność działań, ale także stanowią solidne podstawy do ewentualnego dochodzenia zwrotu środków za nieprawidłowo wykonane usługi. Dzięki mojej wiedzy i doświadczeniu zapewniam kompleksowe zabezpieczenie Twoich interesów, co umożliwia skuteczne odzyskanie nienależnie wydanych funduszy oraz optymalizację przyszłych inwestycji w reklamę. Ta usługa to pewność, że Twoje zasoby są właściwie zarządzane i chronione.

Analiza danych marketingowych to kluczowa usługa, szczególnie gdy inwestycje w reklamę nie przynoszą oczekiwanych wyników (np. mimo dużych nakładów na SEO brak jest realnych wyników w sprzedaży). Jako biegły sądowy z głęboką wiedzą specjalistyczną w dziedzinie marketingu i analizy danych, specjalizuję się w przekładaniu skomplikowanych danych na jasne i zrozumiałe wnioski. Moje analizy i ekspertyzy nie tylko oceniają efektywność przeprowadzonych kampanii reklamowych, ale także w prosty sposób wyjaśniają przyczyny ewentualnych niepowodzeń (np. oszustwo w SEO). To kluczowe, gdy rozważasz możliwość odzyskania środków za nieprawidłowo wykonane działania reklamowe. Z moją pomocą, skomplikowane zagadnienia techniczne i szczegóły kampanii reklamowych są tłumaczone w sposób, który jest zrozumiały zarówno dla klientów, jak i dla sądu. Dzięki temu masz solidne i klarowne podstawy do dochodzenia swoich roszczeń. Moje doświadczenie i umiejętność jasnego komunikowania kluczowych informacji stanowią cenne wsparcie w procesie sądowym, zwiększając szanse na korzystne rozstrzygnięcie sprawy.

Jak wygląda współpraca?

Podpisujemy z klientem umowę zachowania poufności.

Klient lub Sąd dostarcza materiał do analizy, np. umowy, raporty, mail.

Przeprowadzam analizę danych marketingowych w oparciu o dane lub akta sprawy.

Przesyłam ekspertyzę do wglądu.

Spotykam się na podsumowanie i omówienie wyników. Odpowiadam na wszystkie pytania i wątpliwości.

Co daje analiza danych marketingowych?

Analiza danych marketingowych to kluczowe narzędzie, które pozwala na głębsze zrozumienie efektywności i skuteczności działań reklamowych. Dzięki dokładnej analizie, możesz otrzymać szereg korzyści, które wpłyną na poprawę decyzji marketingowych i finansowych:

  1. Ocena skuteczności kampanii: Analiza pozwala zidentyfikować, które elementy kampanii reklamowej przynoszą oczekiwane rezultaty, a które wymagają optymalizacji lub całkowitej zmiany strategii. To jest szczególne ważne przy pozycjonowaniu stron internetowych lub kampaniach Google Ads.
  2. Optymalizacja budżetu: Na podstawie danych można lepiej alokować budżet, kierując środki finansowe na te działania, które efektywnie generują zwrot z inwestycji, minimalizując wydatki na te mniej skuteczne. Jednym słowem ocenić czy agencja reklamowa przepalała budżet reklamowych na działania pozorujące wzrost sprzedaży.
  3. Wykrywanie nieprawidłowości: Analiza danych umożliwia szybkie zauważenie wszelkich nieprawidłowości w wykonaniu umów marketingowych, co jest podstawą do dochodzenia ewentualnych roszczeń lub zwrotu środków za usługi niezgodne z umową. To wartościowy dowód przed Sądem.
  4. Dostosowanie strategii: Dane marketingowe oferują wgląd w preferencje i zachowania odbiorców, co umożliwia dostosowanie strategii marketingowej do aktualnych trendów i potrzeb odbiorców. Bądź wykazanie, że agencja reklamowa w założeniach popełniła błędny skutkujące przepaleniem budżetu reklamowego.
  5. Przewaga konkurencyjna: Informacje uzyskane z analizy danych pomagają wyróżnić się na rynku, oferując produkty lub usługi, które dokładnie odpowiadają oczekiwaniom klientów i są lepiej dostosowane do zmieniającego się środowiska rynkowego.
  6. Prawna ochrona inwestycji: W mojej roli biegłego sądowego, analiza danych marketingowych może stanowić istotne źródło dowodowe w postępowaniach sądowych, zwłaszcza gdy wyniki działalności marketingowej są przedmiotem sporu.

Podsumowując, analiza danych marketingowych nie tylko zwiększa efektywność i skuteczność działań reklamowych, ale również zapewnia solidną podstawę do ochrony Twoich praw i finansów w kontekście realizacji umów marketingowych.