Audyt SEO – jak podważyć koszty usługi

W branży pozycjonowania stron internetowych (SEO) praktyką jest korzystanie z narzędzi umożliwiających przeprowadzenie audytu. Audyt SEO to czynnością, którą należy zawsze wykonać przed podjęciem współpracy z klientem. Audyt ma na celu techniczną analizę strony internetowej poprzez wykazanie, jakie jej elementy należy poprawić; analiza linków wewnętrznych i zewnętrznych, pozycje SERP; analiza indeksowania strony; analiza UX; jakość treści na stronie; wygląd strony w wyszukiwarce. Audyt to procedura, która ma duże znaczenie. Dzięki niej klient otrzymuje informacje co należy zrobić ze stroną internetową, aby poprawić jej jakość w wyszukiwarce. Natomiast firma zajmująca się pozycjonowaniem stron na podstawie audytu przedstawi harmonogram prac, ich zakres oraz wycenę. Tym samym obie strony mają pewną świadomość kosztów i zakresu prac. Audyt to również ocena jakości fraz kluczowych wyświetlanych w wynikach wyszukiwarki. Można stwierdzić czy dana strona jest w stanie uzyskać wyniki TOP 1-3 na frazy kluczowe w wyszukiwarce Google. 

W związku z powyższym procedura audytu pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy pozycjonowanie strony internetowej ma sens w postaci zwiększenia jej widoczności za kluczowych frazach. Klient dzięki temu wie z jakim poziomem kosztów musi się liczyć. Klientów, również dzięki audytowi, uzyskuje profesjonalną informację o jakości swojej strony internetowej. Na tej podstawie może ocenić czy wydatki na pozycjonowanie strony przełożą się na korzyści biznesowe (np. zwiększenie sprzedaży) bądź wyprzedzenie konkurencji w wyszukiwarce. 

Spółka WMH sp. z o.o. sp.k, której prezesem zarządu jest Piotr Sulewski wyniki audytu strony internetowej dostarcza klientom na adres e-mail w formie treści bądź zamkniętego pliku PDF. Poniżej prezentowane są przykładowe dane, które zawiera taki audyt: 

Czynności związanych z audytem strony internetowej nie sposób wykonać ręcznie. Zajęłoby to zbyt dużo czasu, bądź wymagałoby to dużej wiedzy z zakresu IT i programowania. To natomiast przełożyłoby się na duże koszty początkowej współpracy z klientem.  Stąd też typowym dla branży rozwiązaniem jest korzystanie z narzędzi IT umożliwiających automatyczne przeprowadzenie audytu stron. Narzędziem cenionym w branży pozycjonowania stron, do automatycznego audytu jest Semrush. Tego typu narzędzia nie wymagają dostępu do panelu administratora strony internetowej.  Semrush umożliwia audyt stron internetowych. Wystarczy podać adres www strony internetowej, aby po kilku minut otrzymać szczegółowy raport z audytu. Jest to rozwiązanie stosunkowo tanie. Ponadto każdy internauta może założyć bezpłatne 14 dniowe konto na www.semrush.com i dzięki temu dokonać audytu swojej strony internetowej. Ubocznym skutkiem korzystania z narzędzia Semrush jest możliwość weryfikacji prac, które wykonała firma zajmująca się pozycjonowaniem strony internetowej. Skoro można w każdej chwili pobrać plik z  audytem witryny, to porównując jego zmiany można jednoznacznie określić jakie czynności zostały wykonane, a które jeszcze nie. To bardzo popularna metoda pracy z klientami. Mając dostęp do narzędzi analitycznych mogą szybko zweryfikować postęp prac. Z drugiej strony dzięki temu trudno podważyć koszty bądź fakturę za usługi pozycjonowania strony internetowej. 

Semrush umożliwia dokonanie audytu już od momentu powstania strony internetowej. Dlatego też w celu weryfikacji i oceny wykonanych przez Powoda prac wybrałem na osi czasu zakres “cały czas”. Oznacza to, że nakazałem narzędzi Semrush analizę wszystkiego co się wydarzyło od momentu powstania witryny, tj. od początku 2019 roku, aż do zakończenia jej funkcjonowania w czerwcu 2020 roku.

  1. Linki zwrotne. 

Strona WWW to sklep internetowy z odzieżą. W punkcie 1 niniejszej opinii przytoczyłem kilkanaście czynników mających wpływ na pozycjonowanie strony internetowej w wynikach wyszukiwarki Google. Jednym z nich była jakość stron linkujących. Według rady Google Inc., linki powinny pochodzić ze stron o wysokim RangPage oraz być powiązane tematyką. Z audytu Semrush wynika, że strona Pozwanego była linkowana do stron np. firmowakolekcja.sosnowiec.pl/film czy kartotekabranz.bytom.pl/ – więc do stron o niskie jakości. Warto też zaznaczyć, że na dzień 19.12.2021 strona https://kartotekabranz.bytom.pl/ nie zawierała żadnych danych kontaktowych czy regulaminu. Więc zgodnie z wytycznymi Google nie jest witryną wzbudzającą zaufanie. Dlatego jej wpływ na pozycjonowanie strony internetowej Pozwanego jest znikomy bądź zerowy. Tego typu przypadków nie jest dużo. Tak samo jak samych linków. Według zawartej przez Strony umowy wpisów w katalogach – a do tej kategorii można zaliczyć w/w stronę www.katalogbranz.bytom.pl – powinno być miesięcznie 100 sztuk. Przyjmując nawet, że współpraca Stron była krótka, widocznych w audycie linków powinno być przynajmniej 200 sztuk. Natomiast dane z analizy Semrush prezentują, że linków pozyskanych jest tylko 22 sztuki. 

Dowodzi to tego, że umowa nie była realizowana prawidłowo. Nie dostarczono w odniesieniu ilościowym tej liczby linków, na które Powód zobowiązał się w umowie. 

  1. Linkowanie do produktów 

Oczywistym faktem jest, że pozycjonując swój sklep internetowy Pozwany miał na celu przede wszystkim zwiększyć sprzedaż oferowanych produktów. Dlatego też Powód powinien skupić się na promowaniu oferty sklepu internetowego czyli konkretnych produktów: sukienek, spodni. Dzięki temu internauta mógłby trafić na stronę konkretnego produktu, którego szuka w sieci (np. sukienki w cekiny). Szukamy w Internecie konkretnych rozwiązań, a nie ogólnych danych. Dlatego link powinien prowadzić bezpośrednio do oferty z produktem bądź usługą. Przykład ten świetnie prezentuje wpisanie w wyszukiwarce Google “telewizor Samsung 55”. Z niżej przedstawionego zrzutu ekranu widać, że wszystkie linki kierują bezpośrednio do oferty telewizora, a nie do strony głównej sklepu internetowego. 


Natomiast, z danych Semrush wynika, że linki z ofertą produktową Pozwanego nie były prawidłowo pozycjonowane, ponieważ nie zawierały żadnego odniesienia, tj. linkowania zewnętrznego.

Oznacza to, że żadne czynności nie zostały wykonane, aby linki z ofertą produktową Pozwanego były umiejscowione na zewnętrznych stronach internetowych. Co umożliwiłoby potencjalnych internautom zapoznanie się z ofertą produktu, którego poszukują w sieci (np. sukienki z głębokim rozcięciem na dekolcie). 

  1. Aktualizacja i optymalizacja strony Pozwanego

W regulaminie zawartej pomiędzy stronami umowy znajduje się informacja, że: 

“XYZ zobowiązuje się do aktualizacji oraz dodawania nowej treści tekstowej do Serwisu WWW na żądanie Klienta w takiej ilości, która wynika z wybranego przez Klienta rodzaju Usługi (pakietu). Realizacja aktualizacji oraz dodania nowej treści tekstowej uwarunkowana jest możliwościami technicznymi, technologią w której jest wykonany Serwis WWW oraz stopniem skomplikowania Serwisu WWW. W szczególnych przypadkach oraz po wykorzystaniu wskazanej w ust. 1 liczby aktualizacji pojawić się mogą dodatkowe opłaty, które zostaną uzgodnione pomiędzy Stronami przed podjęciem działań. Niezależnie od powyższego, warunkiem realizacji aktualizacji lub dodania nowej treści tekstowej jest zawsze dokładne wskazanie miejsca tej aktualizacji lub dodania w Serwisie WWW.” W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że wykazana w niniejszej umowy, regulaminie praktyka aktualizacji strony internetowej jest sprzeczna ze wszystkimi rynkowymi standardami. Według Powoda, to Pozwany powinien zgłosić mu elementy wymagające aktualizacji. Przecież po to Pozwany zlecił pozycjonowanie strony internetowej, aby wszystkim tym zajął się Powód. Pozwany nie posiada przecież technicznej wiedzy z zakresu IT, programowania czy pozycjonowania stron internetowych. Z dużym prawdopodobieństwem mało który klient posiada taką wiedzę zgłaszając się do firmy zajmującej się pozycjonowaniem stron internetowych. To po stronie Powoda powinno leżeć aktualizowanie strony internetowej, ponieważ jak wykazałem w punkcie  nr 1 opisując niektóre z czynników mających wpływ na pozycjonowanie strony, częste aktualizacje poprawiają jakość strony, a tym samym algorytmy Google uwzględniają ją na wyższych pozycjach. Natomiast strony nie aktualizowane uzyskują według Google Inc., gorsze wyniki wyświetleń. Tego też dowodzi praktyka wielu internetowych przedsiębiorstw. Strona serwisu Allegro  w roku 2000 wyglądała następująco: 

W związku z powyższym to w interesie Powoda powinna leżeć częsta aktualizacja strony internetowej Pozwanego, aby w ten sposób uzyskać wyższe niż konkurencja wyniki wyświetleń w wyszukiwarce Google. Ponadto usługa pozycjonowania stron internetowych jest ściśle związane z decyzjami w tym obszarze właściciela wyszukiwarki tj. firmy Google Inc. Tylko na przestrzeni 2019-2020 Google opublikowało 17 komunikatów o różnego rodzaju zmianach w algorytmie wyszukiwarki. Firmy zajmujące się pozycjonowaniem stron internetowych przy każdym takim komunikacie muszą wdrożyć szereg zmian na stronach klientów, np. poprawić jakość wczytywania witryny. Nie sposób, aby osoba czy też firma zlecająca pozycjonowanie swojej strony internetowej była z takimi informacjami na bieżąco. W swojej praktyce zawodowej nigdy nie spotkałem się z czymś takim, aby po opublikowaniu komunikatu o zmianach w algorytmie wyszukiwarki jakikolwiek, klient wysłał wiadomość zawierającą wytyczne, co należy zmienić na jego stronie internetowej, aby dostosować ją do bieżących wymagań algorytmu wyszukiwarki Google. Praktyką przyjętą w branży pozycjonowania stron internetowych jest to, że to firma przekazuje klientom komunikaty o planowanych zmianach. Co więcej, niektóre z tych firm publikują obszerne artykuły, zawierające wszystkie istotne dane: 

Z tego też wynika, że to po stronie firm zajmujących się pozycjonowaniem stron internetowych jest bycie na bieżąco ze wszystkimi wytycznymi, a nie ich klientów. Z drugiej strony Powodowa spółka wskazuje, w treści warunków umowy, że  zobowiązuje się do aktualizacji strony w ilości 7 sztuk (jednostek) w miesiącu. Natomiast z akt sprawy nie wynika jakie to czynności zostały przeprowadzone w ramach tego zapisu. 

  1. Raporty

Usługi pozycjonowania stron internetowych wymagają raportowania. Na tej podstawie można stwierdzić postęp prac, ich jakość czy to że witryna jest wyżej wyświetlana w wynikach wyszukiwarki niż jej konkurencja. Z treści pozwu nie wynika w jaki sposób Powód prezentował raporty z postępu prac. Nie wynika również czego te raporty dotyczyły. W branży pozycjonowania stron internetowych raport jest podstawą dokonania płatności za fakturę VAT. Przecież jak inaczej wykazać, że czynności, które zostały określone w umowie są spełnione. Przyjęte w branży dobre praktyki mówią o tym, aby przedstawić w formie raportu zmianę w ilości wyświetleń, widoczności fraz kluczowych, klikalności w stronę internetową na przestrzeni czasu. Najlepiej 2-3 miesięcy, aby można było porównać czy efekty zleconych prac są widoczne. 

Jako prezes zarządu spółki WMH sp. z o.o. sp.k kładę wielki nacisk, na kwestię raportowania, ponieważ jednoznacznie wskazują one klientom, że usługa jest realizowana zgodnie z przyjętą umową. W związku z tym prezentuję klientom wiele elementów, które są pokazują efekty pracy. Jednym z nich jest prezentacja na osi czasu zmian w ilości wyświetleń czy średnia pozycja strony w wyszukiwarce. 

Następnym elementem raportu jest prezentacja na osi czasu analizy widoczności. Czyli tego ile razy w danym miesiącu strona była wyświetlana przez internautów. 

Na sam koniec prezentuję pozycję fraz kluczowych w poszczególne dni miesiąca. 

Dzięki tym wszystkim informacjom raportowym klient wie za co płaci. Wie też w jakie dni jego strona była wyświetlana jako pierwsza, druga bądź dziesiąta na frazę kluczową w wyszukiwarce Google. Natomiast nie sposób nie odnieść wrażenia, że firma Powoda specjalizująca się w profesjonalnym pozycjonowaniu stron internetowych nie dostarczałaby klientowi tego typu raportów. Należy wskazać, że Powodowa spółka w treści umowy wskazuje, że zobowiązuje się do pozycjonowania -ilość wyrażeń kluczowych: do 100 sztuk. 

Ostatnim z omawianych kwestii jest raportowanie z ilości linków sponsorowanych. Pomijając poruszaną wyżej jakość tej czynności na skutki pozycjonowania, to ilość 800 sztuk w miesięcy powinna zostać w jakiś sposób raportowana Pozwanemu. Wydaje się oczywiste, że najszybszą metodą raportowania byłoby przedstawienie 800 sztuk linków w formie zestawienia na przykład w pliku Excel. Z danych dostępnych w aktach sprawy nie wynika, że taki raport został dostarczony Pozwanemu. Co więcej nie wiadomo czy ta czynność została w ogóle wykonana, ponieważ w aktach sprawy nie ma na nią żadnego dowodu. Natomiast audyt narzędzia Semrush pokazuje jednoznacznie, że linków było 22 sztuki. 

Podsumowując tę część nie sposób nie odnieść wrażenia, że wiele czynności rzekomo wykonanych na rzecz Pozwanego nie miało żadnego wpływu na pozycjonowanie jego strony internetowej. Przerzucenie w regulaminie umowy obowiązku zgłaszania wszelkich aktualizacji na Pozwanego zaprzecza samej idei pozycjonowania strony internetowej. Przecież po to zleca się tą czynność, aby nie musieć zdobywać specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, programowania. Na sam koniec warto zasygnalizować, że z akt sprawy nie zawierają żadnej dokumentacji wykonanych prac. Natomiast logicznym wydaje się, aby przy takich ilościach czynności dokonywać ich raportowania, nawet celem tego, aby rozliczyć prawidłowo fakturę VAT. 

Powrót do bloga

Najnowsze

SEO oszuści – czyli jak odróżnić złą agencję od dobrej

Zobacz więcej

Unikanie i zgłaszanie oszustw SEO

Zobacz więcej

Tanie pozycjonowanie – dlaczego na tym stracisz?

Zobacz więcej