Audyt umów
SEO

Audyt umów SEO pełni kluczową rolę w zabezpieczaniu interesów firm korzystających z usług agencji SEO, które nie zawsze działają w zgodzie z deklarowanymi obietnicami. Jest to szczególnie ważne, gdy firma podejrzewa, że agencja pozoruje swoją pracę, pobierając opłaty bez realnego wpływu na poprawę widoczności strony internetowej w wyszukiwarkach. Audyt przeprowadzany jest przez biegłego sądowego specjalizującego się w marketingu internetowym i SEO. Biegły analizuje umowę zawartą z agencją SEO, ocenia zakres pracy, który miał być wykonany, oraz porównuje go z rzeczywistymi działaniami agencji. W trakcie audytu, biegły bada raporty z kampanii, metryki SEO oraz wszelkie dostępne dowody pracy agencji, takie jak zmiany w kodzie strony, zawartości, a także linkowania zewnętrznego. Korzyści płynące z audytu umów SEO są bezpośrednie i mierzalne. Jeśli audyt wykaże, że działania agencji nie były zgodne z umową, klient ma solidne podstawy do dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych opłat. Biegły może również wspomóc w negocjacjach z agencją lub w reprezentacji klienta przed sądem, jeśli dojdzie do sporu prawnego. Dodatkowo, audyt może ujawnić obszary, w których strategia SEO wymaga korekty lub zintensyfikowania działań, co może przyczynić się do poprawy długoterminowej widoczności strony internetowej.

Agencje SEO mogą czasem stosować praktyki, które nie są w pełni uczciwe względem klientów. Oto pięć przykładów, dlaczego niektóre z nich mogą oszukiwać na pozycjonowaniu stron:

 1. Brak transparentności w raportowaniu – Niektóre agencje mogą nie dostarczać klientom pełnych lub zrozumiałych raportów dotyczących wykonanych działań lub efektów tych działań. Dzięki temu mogą twierdzić, że wykonują więcej pracy, niż faktycznie ma miejsce, lub przypisywać sobie sukcesy wynikające z innych czynników.
 2. Używanie technik „black hat SEO” – Są to metody optymalizacji, które są niezgodne z wytycznymi wyszukiwarek internetowych. Choć mogą one przynosić krótkoterminowe rezultaty, długoterminowo mogą szkodzić pozycji strony. Klienci często nie są świadomi ryzyka związanego z tymi praktykami.
 3. Optymalizacja dla niewłaściwych słów kluczowych – Agencje mogą celowo wybierać mniej konkurencyjne słowa kluczowe, które łatwiej jest wypozycjonować, ale które nie przynoszą wartościowego ruchu na stronę. Klient może więc widzieć poprawę pozycji, ale niekoniecznie odczuwać rzeczywiste korzyści biznesowe.
 4. Pozorowanie działań – Niektóre agencje mogą pozorować działania, na przykład poprzez krótkotrwałe zwiększanie ruchu na stronie za pomocą nieautentycznych metod (np. boty odwiedzające stronę), co daje złudzenie efektywnego SEO.
 5. Nadmierna optymalizacja – Agencje mogą przeprowadzać nadmierne działania SEO, które nie tylko nie przynoszą korzyści, ale mogą nawet zaszkodzić stronie, na przykład poprzez nadmierną optymalizację wewnętrzną strony czy nadmierne i nienaturalne linkowanie zewnętrzne.

Te praktyki mogą prowadzić do tego, że klienci płacą za usługi, które nie tylko nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, ale w skrajnych przypadkach mogą być szkodliwe dla ich stron internetowych i reputacji online.

Jak wygląda audyt umowy SEO?

Audyt umowy SEO to szczegółowy proces analizy umowy zawartej z agencją SEO oraz oceny efektywności i zgodności realizowanych działań z ustaleniami umownymi. Oto kluczowe elementy, które są badane podczas audytu umowy SEO:

 1. Przegląd umowy: Audytor dokładnie analizuje umowę pod kątem zakresu usług, który ma być świadczony, określenia celów kampanii SEO, wymagań dotyczących raportowania i harmonogramu działań. Sprawdzane są także klauzule dotyczące odpowiedzialności, poufności i zasad rozwiązania umowy.
 2. Weryfikacja realizacji usług: Audyt obejmuje sprawdzenie, czy i w jaki sposób realizowane są deklarowane przez agencję SEO działania, takie jak optymalizacja strony (SEO on-site), budowanie profilu linków zwrotnych (SEO off-site), optymalizacja treści pod kątem słów kluczowych i innych czynników wpływających na ranking.
 3. Analiza raportów i wyników: Audytor przegląda raporty dostarczane przez agencję, oceniając ich szczegółowość, przejrzystość oraz zgodność raportowanych wyników z realnymi zmianami w widoczności strony w wyszukiwarkach.
 4. Ocena stosowanych metod i technik SEO: Sprawdzane jest, czy agencja stosuje etyczne metody SEO (white hat) zgodne z wytycznymi głównych wyszukiwarek, czy też sięga po techniki mogące narazić stronę klienta na ryzyko kary (black hat SEO).
 5. Porównanie z rynkowymi standardami: Audytor porównuje zakres i jakość świadczonych usług SEO z obowiązującymi standardami i praktykami branżowymi, aby ocenić, czy klient otrzymuje usługi na odpowiednim poziomie.
 6. Rekomendacje: Na podstawie zebranych danych audytor formułuje rekomendacje dotyczące dalszych działań – mogą to być zalecenia dotyczące renegocjacji umowy, zakończenia współpracy z agencją lub kontynuacji działań z wprowadzeniem określonych zmian.

Audyt umowy SEO pozwala klientom na uzyskanie obiektywnego obrazu efektywności prowadzonych działań, zabezpieczenie swoich interesów i ewentualne dostosowanie strategii marketingowej do realnych potrzeb ich biznesu.

Co daje audyt umowy SEO?

Audyt umowy SEO dostarcza kluczowych informacji, które mogą być wykorzystane do optymalizacji inwestycji w marketing internetowy oraz do odzyskania pieniędzy w przypadku, gdy usługi nie są realizowane zgodnie z umową. Przeprowadzenie takiego audytu umożliwia:

 • Ocena jakości wykonania usług: Pozwala stwierdzić, czy działania SEO wykonane przez agencję są efektywne i czy odpowiadają warunkom ustalonym w umowie. W przypadku negatywnej oceny, klient ma podstawy do żądania rekompensaty finansowej za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usług.
 • Identyfikacja niespełnionych obietnic: Audyt umożliwia dokładne zidentyfikowanie wszystkich przypadków, gdy agencja nie wywiązała się z obietnic wynikających z umowy, co jest istotne przy dochodzeniu odszkodowania lub renegocjacji warunków umowy.
 • Negocjacje z agencją: Wyposażony w wyniki audytu, klient może skuteczniej negocjować z agencją SEO zmiany w umowie, redukcję opłat lub zwrot środków za usługi, które nie zostały wykonane zgodnie z oczekiwaniami.
 • Wzmacnianie pozycji w sporach prawnych: Jeśli sprawa trafi do sądu, szczegółowy audyt umowy SEO stanowi solidną dokumentację dowodową, która może wesprzeć roszczenia klienta o zwrot pieniędzy lub odszkodowanie.
 • Unikanie przyszłych strat: Audyt umowy SEO dostarcza wiedzy o efektywności obecnych działań marketingowych i pozwala na uniknięcie podobnych problemów w przyszłości poprzez lepsze zrozumienie, jakie praktyki SEO są korzystne, a które szkodliwe.

Podsumowując, audyt umowy SEO nie tylko zapewnia możliwość optymalizacji strategii marketingowej, ale także stanowi istotne narzędzie do zabezpieczenia finansowego, umożliwiając odzyskanie niesłusznie wydanych środków oraz zapewniając większą kontrolę nad jakością przyszłych inwestycji w SEO.