2011 rok

Jako założyciel Warsaw Media House, która od 2011 roku dynamicznie rozwija się, zdając sobie sprawę z rosnących potrzeb i skomplikowania działań marketingowych, zawsze stawiałem na klarowność komunikacji. Jasne i zrozumiałe wyjaśnienia skomplikowanych kwestii technicznych czy specjalistycznych, które są codziennością w branży reklamowej, oferuję jako biegły sądowy. Ta umiejętność tłumaczenia zawiłości w sposób przystępny dla każdego jest nieoceniona, zarówno w pracy mojej zawodowej, jak i w sali sądowej, gdzie jako ekspert, pomagam klientom i sądom zrozumieć najbardziej skomplikowane aspekty techniczne i prawne marketingu.

370 referencji

Cieszę się z zaufania klientów, co potwierdzają liczne referencje. W roli biegłego sądowego, moje opinie wzmacniają wiarygodność dowodów, pomagając skutecznie przekonać Sąd do punktu widzenia klienta.

4 sądy okręgowe

Moje doświadczenie i umiejętności są oparte na najnowszych badaniach i normach branżowych, co czyni mnie kluczowym ekspertem w rozstrzyganiu skomplikowanych spraw sądowych. Dlatego też zostałem powołany na funkcję biegłego w czterech Sądach Okręgowych: Warszawa, Poznań, Szczecin i Przemyśl.

0 podważonych opinii

Moje opinie mają znaczący wpływ na zwiększenie wiarygodności dowodów w sądzie, co przyczynia się do skutecznego przekonywania sędziów i ławników do racji prezentowanych przez moich klientów. Dodatkowo, fakt, że żadna z moich opinii nie została podważona od roku 2021, potwierdza ich solidność i precyzję.

Edukacja

Jako biegły sądowy, moja praca wymaga nie tylko głębokiej wiedzy specjalistycznej, ale również ciągłego rozwijania się i śledzenia nowych trendów, co jest niezwykle ważne w dynamicznie zmieniającym się świecie marketingu i public relations. Regularnie uczestniczę wraz z moim zespołem w kongresach, szkoleniach i wydarzeniach branżowych, co pozwala nam na bieżąco aktualizować nasze metody pracy i wiedzę. Dzięki temu nasze ekspertyzy sądowe opierają się na najnowszych badaniach i normach branżowych, co jest kluczowe dla rzetelnego rozstrzygania spraw. Moje kwalifikacje akademickie, w tym studia MBA na uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, dodatkowo podkreślają mój profesjonalizm i zaangażowanie w poszerzanie kompetencji, co bezpośrednio przekłada się na jakość świadczonych usług sądowych.

Zwiększenie wiarygodności dowodów

Moje doświadczenie zawodowe oraz zdobyte kompetencje w dziedzinie marketingu i analiz marketingowych przyczyniły się do tego, że zostałem powołany przez Prezesa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Poznania, Szczecina na stanowisko biegłego sądowego. Jako jeden z niewielu specjalistów w Polsce, mam za zadanie formułowanie opinii, które mają kluczowe znaczenie w ustalaniu istotnych faktów dla rozstrzygania spraw gospodarczych między przedsiębiorcami i instytucjami. Moje analizy i opinie biegłego sądowego zwiększają wiarygodność dowodów przedstawionych w sądzie, co znacząco wpływa na decyzje sędziów i ławników, przyczyniając się do sprawiedliwego i rzetelnego rozstrzygnięcia spraw. Dzięki mojej pracy, dowody w sprawach marketingowych stają się bardziej przekonujące i zrozumiałe, co jest niezwykle ważne w procesach sądowych, gdzie dokładna analiza i zrozumienie specyfiki branży są kluczowe.

Zabezpieczenie interesów klientów

Moje doświadczenie zawodowe i naukowe w obszarze marketingu zyskało uznanie na arenie międzynarodowej, co potwierdza moje zaangażowanie w Stowarzyszenie Content Marketing Polska, filię prestiżowej amerykańskiej organizacji skupiającej ekspertów branży PR i content marketingu. W 2019 roku zostałem powołany na stanowisko członka komisji rewizyjnej tej organizacji, co wiąże się z odpowiedzialnością za inicjowanie działań PR, promowanie stowarzyszenia w mediach społecznościowych i organizowanie eventów. Moje obowiązki obejmują także nadzór nad działaniami zarządu oraz opiniowanie sprawozdań finansowych. Moje umiejętności i doświadczenie w zakresie marketingu i analizy danych pozwalają mi na skuteczne zabezpieczanie interesów moich klientów w sprawach sądowych. Współpracując ze mną, mogą być pewni, że wszystkie techniczne i prawne aspekty ich spraw są właściwie adresowane i chronione.

Moje publikacje