monitoring mediów biegły sądowy

Określenie wartości rynkowej influencera przy uwzględnieniu zasięgu jego profili społecznościowych (Instagram, Facebook).

Influencer czy też celebryta to osoba mająca wpływ na swoją społeczność poprzez publikowane treści w swoich profilach społecznościowych. Pojęcia „influencer”, „celebryta”, „model” są względem siebie tożsame, ponieważ cechą wspólną jest gromadzenie wokół siebie społeczności w kanałach social media. Powód posiada konto na portalu Facebook pod adresem XXX, wokół którego, na dostęp z dnia 27.02.2022, skupia społeczność 2615 obserwatorów.  Powód posiada również profil na portalu Instagram pod adresem XYZ wokół którego, na dzień 27.02.2022 skupia społeczność 42 900 obserwatorów. W związku z powyższym można stwierdzić, że Powód jest osobą rozpoznawalną. Zgodnie z definicją opracowaną przez IAB POLSKA, influencer to:

„osoba mająca wpływ na swoją społeczność (niezależnie od jej wielkości) poprzez treści publikowane na swoich profilach social media lub w cyfrowych platformach dystrybucji treści.”

Tym samym należy uznać, że Powód spełnia kryteria bycia influencerem. 

 W Polsce nie ma oficjalnych danych, które pokazują skalę wydatków przeznaczanych przez marki, firmy na influencer marketing (współpracę z influencami). Natomiast z raportów finansowych składanych przez spółki prawa handlowego za rok 2020, zajmujących się influencer marketingiem wynika, że łączny poziom przychodów tych firm z tejże działalności przekroczył 100 milionów złotych. Natomiast z publikacji seebloggers.pl, reachablogger.pl i innych branżowych mediów wynika, że w Polsce mamy ponad 2000 osób, które zaliczają się do kategorii influencer, celebryta, model/ modelka. Co więcej większość osób zaliczanych do wyżej wymienionych kategorii nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, często rozliczając swoją pracę w formie barteru (np. weekendowy pobyt w SPA w zamian za jego promocję), stąd też nie  istnieją żadne naukowe metody określenia wartości rynkowej tego czy innego twórcy. Można określić na podstawie zasięgu postów (liczby obserwatorów) przybliżoną stawkę za publikację, czyli powiązanie wizerunku twórcy z marką bądź firmą.   Weryfikację tego, który post twórcy stanowi reklamę danej marki, a który nie, można bardzo łatwo przeprowadzić. Działania wykonywane w ramach influencer marketingu podlegają regulacjom prawnym, w tym wymogowi oznaczania publikowanych przez influencerów treści jako REKLAMY, SPONSORING bądź PŁATNEJ PROMOCJI. Wymagają tego również portale Facebook, Instagram. Autor publikujący post bez stosowanego oznaczenia naraża się na dotkliwe konsekwencje: usunięcie konta, czasową blokadę. Co w tym środowisku oznacza odcięcie od źródła przychodu.  Brak takiego oznaczania w poście sugeruje odbiorcy treści (użytkownikowi), że prezentowana zawartość nie jest żadną reklamą. 

W związku z tym, aby określić wartość rynkową influencera należy w pierwszej kolejności zestawić zasięgi social media z innymi twórcami. Najlepiej takimi, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Dysponując danymi finansowymi można określić średni poziom wynagrodzenia za współpracę reklamową. Natomiast ustalając częstotliwość płatnych publikacji influncera i zestawiając to ze średnią ceną publikacji, można oszacować przychody danej osoby. Z drugiej strony bazując na źródłach branżowych jesteśmy w stanie określić wartość jednego obserwatora. Czyli poziom przychodu jaki można osiągnąć z jego aktywności. To wszystko umożliwia określenie wartości rynkowej danego twórcy w social media.

Powrót do bloga

Najnowsze

Czy pozycjonowanie stron jest skuteczne?

Zobacz więcej

Jak zmniejszyć koszt reklamy e-sklepu w Google Maps?

Zobacz więcej

Ile kosztuje pozycjonowanie w google maps?

Zobacz więcej