Analizy
strategiczne

Postaw na strategię szytą na miarę dla Twojego biznesu, która pozwoli na świadomy wybór trafnych działań, wyróżniających Cię na tle konkurencji. Wybierz analizy strategiczne, dzięki którym diagnozuję i prognozuję plany strategicznego rozwoju.

Współpracując z MŚP i korporacjami, od lat pomagam wytyczać kierunki przedsięwzięć, które pozwalają budować silną przewagę konkurencyjną. Wykorzystując metody analiz jakościowych i ilościowych, przygotuję dla Ciebie kompleksową diagnozę, która pomoże w podejmowaniu kluczowych decyzji dla rozwoju Twojego biznesu.

Jak wygląda współpraca?

Wspólnie z klientem ustalamy cel i obszar analiz strategicznych.

Przygotowuje dla Ciebie plan działań i pozostawiam go do Twojej akceptacji.

Przeprowadzam analizy diagnozując bliższe i dalsze otoczenie firmy oraz materialne
i niematerialne zasoby pozostające w jej dyspozycji.

Otrzymujesz ode mnie pełen raport z wykonanych badań wraz z wnioskami proponowanymi rozwiązaniami.

Spotykam się z Tobą na podsumowanie i omówienie wyników raportu. Odpowiadam na wszystkie Twoje pytania i wątpliwości.

Co dają analizy strategiczne?

Podnoszą Twoją świadomość zdolności firmy do realizacji poszczególnych celi strategicznych.

Pomagają lepiej poznać otoczenie przedsiębiorstwa i zachodzące w nim zmiany.

Ułatwiają odkrycie oczekiwań interesariuszy, które pozwolą zbudować przewagę konkurencyjną firmy.

Pozwalają określić kierunki dalszego rozwoju przy odpowiednio dobranej strategii zarządzania.